Perkarbonát sodný - 1 kg

166 Kč 137,19 Kč bez DPH
Skladem

Perkarbonát sodný je bělicí a čisticí prášek pro výrobu domácího pracího prostředku na bílé prádlo. Perfektně odstraní skvrny od jídla, krve nebo nehody v batolecích kalhotách.

Detailní informace

Koupí produktů podporujete handicapované
Nákupem našich produktů dáváte práci handicapovaným lidem
Vyrobeno v ČR
Čisticí prostředky se vyrábí v ČR
Doprava zdarma
Doprava zdarma

Detailní popis produktu

Jsem perkarbonát sodný, bělicí a čisticí prášek pro výrobu pracího prostředku na bílé prádlo. Perfektně odstraním skvrny od jídla, krve nebo nehody v batolecích kalhotách. Pomůžu ti ale taky uklidit domácnost. Vyčistím ucpaný odpad, WC nebo se mnou vyrobíš prášek do myčky.

Během praní se rozkládám na sodu a peroxid, který se postará o bělení. Neobsahuju chlor a po použití ze mě na povrchu nezůstávají žádné zbytky. Jsem tak šetrný k citlivé pokožce a bez obav můžu i k alergikům.

Pro praní bílého prádla mě použij spolu s TAEDem. Sám udržím prádlo zářivé při praní nad 60 °C, TAED ale aktivuje moji sílu i při nižších teplotách.

Jak na přípravu pracího prášku na bílé prádlo?

Prací prášek pak můžeš umístit do stylové sklenice určené na prací prášek a jednoduše používat. 

Co dalšího ještě umím?

  • Zvýším bělicí účinek: přidej mě k jakémukoliv pracímu prostředku a vyper alespoň na 60 °C.
  • Umyju znečištěné plochy jako vanu, spáry nebo obklady: posypej se mnou povrch, zalij mě vodou nebo bílým octem pro ještě silnější účinek, nech působit a spláchni.
  • Vyčistím odpady: do odtoku nasypej 1–2 lžíce perkarbonátu a zalij sklenicí nejlépe teplého bílého octa. Začnu pěnit a rozpouštět usazeniny. Nech mě působit alespoň 15 minut. Nakonec odpad zalij vroucí vodou.
  • Vyčistím WC: do kyblíku dej 1–2 lžíce perkarbonátu, zalij mě horkou vodou, počkej, až se rozpustím, a pak vše nalij do WC. Pokud tě trápí vodní kámen, nech mě působit přes noc a pro ještě silnější účinek přidej skleničku bílého octa. Pak WC vyčisti štětkou. Při pořádném znečištění můžeš celý postup zopakovat.

Vyrobíš se mnou domácí prášek do myčky: 2 lžičky perkarbonátu smíchej s 1 lžičkou kyseliny citronové a nasypej do zásobníku

Balení 1 kg. 

 

Nebo si perkarbonát přesyp do sklenice, která je přímo určená pro něj.  

 

NEBEZPEČÍ. 
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P401 Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 ?.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: